Overskrift 1

Bestyrelsen

Formand Carsten Mikkelsen                  Bjarne Damgaard Petersen

Hansborggade 24, 1.th                         Hjort Lorenzensvej 34

6100 Haderslev                                   6100 Haderslev

29922854                                           51920270

formand@haderslevsejlclub.dk                                 bjarnefar@hotmail.com

Haderslev Sejl-Club                              Haderslev Roklub

Kasserer Hans Jørgen Kejser                 Kenneth Drexel

Dannevirkestræde 9-4                          Præstegade 12 a 1. 4

6100 Haderslev                                    6100 Haderslev

24795501                                           74653651

hjkejser@gmail.com                             kenneth.drexel@tdcspace.dk

Haderslev Roklub                                 Deutscher Ruderverein Hadersleben

Sekretær Jesper Meyer                         Kirstine Kristensen

Gehejmerådens sti 35                           Tranevej 34

6100 Haderslev                                    6500 Vojens

74522124                                            20949963

jespermeyer@outlook.com                      kakik@mail.dk

Deutscher Ruderverein Hadersleben       Landbo Senior Krolf

Andreas Rudebeck                                Jeppe H. Friis

Godthåbsvej 23                                     Naffet 43

6100 Haderslev                                     6100 Haderslev

20442920                                             23202449

Haderslev Dykkerklub                            Haderslev Sejl Club

Jesper Bach Dall                                    John Clausen

Solbakken 13                                        Hjerndrupvej 10

6100 Haderslev                                     6070 Christiansfeld

27920315                                             74561511/40171511

Haderslev TRI2000                                 Haderslev Billardklub

Anton Hirsc hauer                                    Hans Refshauge

Aarøsund Landevej 144                           Damstien 26

6100 Haderslev                                        6100 Haderslev

hirschauer@gmail.com                            21703730

23403824                                                 refshaugehans@gmail.com

Sønderjysk Regattaforening                    Administrator

Haderslev Søsportscenter er en selvejende institution, etableret i 1969 af Haderslev Roklub, Haderslev Sejlclub og Deutscher Ruderverein Hadersleben.
Primære formål er at skabe mulighed for afholdelse af større regattaer på Haderslev Dam, for såvel kaproere som jollesejlere.
Haderslev Dam er en opdæmmet sø, 5 km. lang og 1 km bred.

Foruden Haderslev Sejlclub, Haderslev Roklub og Deutscher Ruderverein Hadersleben er Krolf Agraerne, Haderslev Dykkerklub, Haderslev Billardklub og Haderslev Tri 2000 og Sønderjysk Regattaforening blandt de klubber som tegner Søsportscentret.
Som faste brugere er desuden  HTF, Seniorrådet, Politiets idrætsforening, Haderslev Fodslav, Dansk Røde Kors,Taxa Sport og Militærets Idrætforening

Bygningskomplekset er på 615 m2 og indeholder fire mødelokaler, og et lokale til billard.
Desuden er der omklædningsrum, badefaciliteter, herrer og dame toiletter samt et mindre køkken.
Mødelokalerne er udsmykket med materialer som tilkendegiver hvilke aktiviteter der udøves.
Den ene fløj er indrettet til Dykkerdepot samt opbevaringssted for optimistsejlernes udstyr.
Der er endvidere installeret mindre pulterrum hvor de enkelte grupper kan opbevare klub materiel.

Kaproningsbanen er på 2000 m. På land er der tilskuerpladser vest for bygningerne ned mod Dammen,medens arealerne mod øst er beregnet til bådoplægning samt joller. Der er et materialeskur til banemateriel, joller og øvrigt grej 

Græsarealerne vest for bygningskomplekset er desuden indrette til krolfspil.

Ved slæbestedet ud til Dammen nord for bygningerne er der på begge sider faste broer supplereet med flydebroer.